Kolekcja Identity

Kolekcja została stworzona z fascynacji człowiekiem i wzajemną zależnością jednostek. Chciałam pokazać, że nie możemy funkcjonować jeden bez drugiego, sukcesy osiąga się dzięki pomocy innych. Mojej kolekcji też nie byłoby bez osób, które mnie wspierały i ze mną współpracowały. Starałam się zwrócić szczególną uwagę na detale oraz wykorzystanie nowych technologii. Do kolekcji „identity” zaprojektowałam m.in plecak z poruszającym się hologramem.

Krestywne projekty, jestem pod dużym wrażeniem pokazu wow 

Bartek K. - stylista 

Nasi Partnerzy